Dodatkowy urlop macierzyński

Zgodnie z polskim prawem pracy mamie, która urodziła jedno dziecko w roku 2012 przysługuje 20 tygodni urlopu macierzyńskiego podstawowego oraz 4 tygodnie urlopu dodatkowego. Urlop udzielany jest na podstawie podaniaskierowanego do pracodawcy.

 

Ponadto, po zakończeniu urlopu macierzyńskiego można się ubiegać o udzielenie urlopu wypoczynkowego w wymiarze przysługującym pracownikowi (20 lub 26 dni w zależności od stażu pracy) pomniejszonym o  ”wybraną” wcześniej liczbę dni. W takim przypadku pracodawca nie ma prawa odmówić.

 

Na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim; dotyczy to także pracownika-ojca wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego.

art. 163 ustawy Kodeks pracy

 

Zwróćcie uwagę, że urlop macierzyński liczymy w tygodniach (jeżeli w jego trakcie wypada jakieś święto nie wydłuża ono wymiaru urlopu) a urlop taryfowy w dniach. O urlop wypoczynkowy można wnioskować składając podanie, które znajdziecie poniżej lub wypisując kartkę urlopową, w zależności od zwyczaju przyjętego w firmie zatrudniającej.

Categories
blog  
Tags