Jak stajemy się częścią systemu

Dziś ściągawka dla Wszystkich, którzy w przyszłości będą rejestrować malucha. Akt urodzenia, pesel, ubezpieczenie, meldunek a w domu płaczący noworodek. Wydaje się niemożliwe do pogodzenia ale kto ma to już za sobą wie, że się da.
 
 
AKT URODZENIA
 
W ciągu 2 tygodni od daty urodzenia dziecka należy zgłosić jego pojawienie się na świecie w urzędzie stanu cywilnego. Właściwy urząd to ten w mieście, w którym urodziło się dziecko. Dokonać zgłoszenia może jeden z rodziców lub osoba trzecia obecna przy porodzie. Jeżeli rodzice mieszkają w innej miejscowości niż miejsce urodzenia dziecka można zgłosić się do USC w miejscu zamieszkania. Kierownik urzędu sporządza protokół zgłoszenia urodzenia i przekazuje go do USC w miejscu urodzenia dziecka.
 
Do zgłoszenia niezbędne są:
-dowody osobiste rodziców,
– zgłoszenie urodzenia dziecka  wydawane w szpitalu oraz
– odpis aktu małżeństwa jeżeli rodzice mają ślub lub
– akty urodzenia obojga jeżeli go nie mają.
W sytuacji, kiedy akty rodziców znajdują się USC właściwym do zarejestrowania dziecka dokumenty te nie będą potrzebne.
 
Na podstawie zgłoszenia zawierającego dane dziecka wydawany jest odpis aktu urodzenia (w 3 bezpłatnych egzemplarzach).
 
Jeżeli rodzice nie są małżeństwem a chcą nadać dziecku nazwisko ojca  należy przygotować oświadczenie o uznaniu ojcostwa. Oświadczenie takie będzie skuteczne jeżeli potwierdzi je matka dziecka (ma na to 3 miesiące od dnia złożenia oświadczenia przez ojca).
 
 
MELDUNEK
 
Na podstawie aktu urodzenia można zameldować dziecko. O meldunek ubiegamy się w urzędzie gminy, gdzie na pobyt stały zameldowana jest jego matka. Gdy brak stałego zameldowania – dziecko może zostać zameldowane w miejscu pobytu czasowego.
 
 
PESEL
 
O jego przyznanie należy wystąpić do organu gminnego, gdzie zameldowane jest dziecko. Należy mieć ze sobą odpis aktu urodzenia. Do czasu uzyskania numeru PESEL dziecko może posługiwać się numerem matki (np podczas wizyt lekarskich).
 
 
UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
 
Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego dokonuje jedno z rodziców najpóźniej przed ukończeniem 6 miesiąca życia. Jeżeli rodzic zgłaszający pracuje na etacie powinien wypełnić druk zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZCNA) dostępny w dziale kadr.  Na jego podstawie pracodawca dokonuje zgłoszenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
 
Jeżeli rodzic zgłaszający dziecko do ubezpieczenia prowadzi działalność gospodarczą musi samodzielnie dokonać zgłoszenia w ZUS-ie.

Categories
Tags