Aspartam czyli słodzik czy jest bezpieczny ?

Aspartam, dostępny także pod nazwami handlowymi Equal i NutraSweet, jest sztucznym słodzikiem niezawierającym kalorii, obecnym w Ivielu produktach spożywczych, w tym w różnego rodzaju sokach i napojach bezalkoholowych.

OBAWY: Od 1981 roku aspartam jest uważany za bezpieczny słodzik, i to stwierdzenie zostało zaakceptowane przez Food and Drug Administration (FDA). Jednak pomimo tej deklaracji nadal istnieją wątpliwości co do nieszkodliwości tego dodatku spożywczego. Można znaleźć doniesienia stwierdzające, że aspartam jest odpowiedzialny za przedwczesne porody, defekty płodów, niedorozwój umysłowy oraz pojawiające się alergie. Pomimo przeprowadzenia kilku badań, nie udało się udowodnić związku przyczynowego pomiędzy aspartamem a wymienionymi problemami związanymi z ciążą i płodem. Dodatkowo badania potwierdziły informację, że aspartam nie przekracza granicy krew-łożysko, i tym samym wydaje się bezpiecznym słodzikiem dla kobiet ciężarnych. Jednym z produktów metabolizmu aspartamu jest fenyloalanina. Aminokwas ten jest niebezpieczny dla osób chorych na fenyloketonurię i dlatego FDA wprowadziło obowiązek znakowania produktów z zawartością aspartamu jako niebezpiecznych dla chorych na fenyloketonurię. Aspartam znajduje się w kategorii B lub C czynników ryzyka.

PODSUMOWANIE: Rozsądne spożywanie aspartamu nie ma wpływu na wystąpienie powikłań w czasie ciąży.

Categories
Tags